QEERROO: Turtii Shamarree Boontuu Iddoosaa (Mana Hidhaatti dararama guddaa kan argite) waliin taasifame kutaa 1ffaa

QEERROO: Turtii Shamarree Boontuu Iddoosaa (Mana Hidhaatti dararama guddaa kan argite) waliin taasifame kutaa 1ffaa

OMN:Turtii Dr Mararaa Guddinaa wajjin (Hag 30, 2018)

OMN: Turtii Jawar Mohammed waliin (Hag 30, 2018)