Tuffiini Oromoo amma yommiitti?Taappeellaa Jaal Nadhii Gammaddaa Magaalaa Bulbulaatti Bara Darbe baasii Qeerroo magalattiitiin dhaabbate buusanii kana Abiyoot ( Zinaabuu) bakka sana kaayanii jiru.

Tuffiini Oromoo amma yommiitti? Taappeellaa Jaal Nadhii Gammaddaa Magaalaa Bulbulaatti Bara Darbe baasii Qeerroo magalattiitiin dhaabbate buusanii kana Abiyoot ( Zinaabuu) bakka sana kaayanii jiru.
 
Tuffii keessantu nu gube malee waan nutuu beekna jedhu Qeerroon Bulbulaa! #Goobantoota