Site icon Kichuu

Tsedale Lammaan ogeessa miidiyaa jabduu Oromoon qabu keessaa ishee tokko.

Tsedale Lammaan ogeessa miidiyaa jabduu Oromoon qabu keessaa ishee tokko.

Bara 2014-15 adunyaan waa’yee #OromoProtests akka beeku gummaacha guddaa goote. Diplomaatonni qabsoon qeerroo qabsoo nagaa akka ta’ee fii gaaffileen Oromoo maal akka ta’an akka baran Addis Standard shora xiqqaa hin jedhamne taphate. Yeroo Tsedaleen kana gootu warri har’a aangoorra jiru shororkeessitoota jedhee qeerroo adabaa ture.
 
Bara ‘jijjiiramni’ dhufe jedhame san, otoo namni Oromoof aantummaa qabu aangoo qabate, ha xiqqaatu Tsedale Lammaa maqaan waamee beekamtii kennuufii qaba ture. Abiyyi ameerikaa dhaqee gaazexesitoota ESAT tokko tokkoon maqaa waamee akkatti faarse ni yaaddattu. Qarshii inni isaaniif dhangalaasaa jiruus argaa jirtu. Tsedaleen kan jibbamteef qabsoo Oromoof sagalee waan taateef qofa. Bara EPRDF sanis waay’ee ‘Oromo Protests’ deddeebitee waan maxxansiteef “sponsorship” baay’eetu jalaa butame.
 
Har’as dhugaa itti amante dubachaa fi maxxansaa jirti. Kan ilkaan itti ciniiname “mootii torbaffaan nama waaqarraa gadi nuuf ergameedha” faaggaa jedhu akka warra kaanii maaliif afuufuu diddee dha. Namni hundi duurgodhaaf mootii jala halaakuuf hin uumamne. Kan sammuun yaaduu danda’u hojiin miidiyaa kanuma aangoo qabate faarsuu akka hin taane ni hubata. Beekumsaa fii dandeettii qabduun uummata tajaajilaa jirti. Oromoon jabaa ofii jabeeffadhaa.

𝕿𝔥𝔢 𝕱𝔦𝔫𝔣𝔦𝔫𝔫𝔢 𝕴𝔫𝔱𝔢𝔯𝔠𝔢𝔭𝔱 𝕾𝔱𝔞𝔱𝔦𝔬𝔫

Exit mobile version