TPLF Tigray qabachurratti biyyoonni Alaa dubbachu fi WBO jabaachurratti

Oduu Adoolessa 01,2021-TPLF Tigray qabachurratti biyyoonni Alaa dubbachu fi WBO jabaachurratti

Dhiirri gaafa dhugaaf jiraattu..
Warra akka saree abbaan barbaade somba jala qabee gara barbaaden deemuf hubannoo guddaadha.
Ammaan Booda Qawwee malee si bilisoomsa Namni naan jedhu natti dhufe taanan Diinni koo guddaan isaadha ❤️

Artist Shukrii Jamaal dubbii dhama qabdu dubbate.
WBO gargaara jedhe.
Oromoon booyurra boochisutti darbuu qaba jedhe.

Murtiin Har’a Biyya UK magaalaa London murteeffame ISA dhumaati.
Oromoonni Addunyaa irra jiru kamuu Qawwee malee furmaanni Akka hin jirre hubatanii.
Filannoon WBO deeggaruu,WBO itti makamuu fi Hubannoo Waayee WBO ummata biyyaaf kennuu dha .
Nagaatti