Why the TPLF mafia hates Oromo to death? What did the Oromo do to it??

Why the TPLF mafia hates Oromo to death? What did the Oromo do to it??

MAQAA_HIDHAMTOTA_OROMOO MANA HIDHA QAALIITTII JIRANIIFI MURTII ISAANIRRATTI MURTAA’E.
– galaanaa gaaroomsaatin.
1. Masfiin Ittaanaa Fufaa ……..…. Umrii guutuu
2. Charinnet Yamanee …….. Umrii guutuu
3. Daani’eel Ayyaanaa Curqaa…….. Umrii guutuu
4. Sanyii Bakkalchaa……….. Waggaaa10
5. Nagaasaa Alamaayyoo…….… Waga 18
6. Kaffaaloo Tafarraa…….. Umrii guutuu
7. Duulaa Mootii Oljiraa… Umrii guutuu
8. Taaddassaa Balaayi………. Waggaa 15
9. Umar Mohammed……….…… Waggaa 15
10. Isheetuu Assaffaa ………. Waggaa 15
11. Zalaalam Gannat…….. Waggaa 15
12. Dajanee Fayyeeraa…. Waggaa 15
13. Habtaamuu Cimdii…… Waggaa 15
14. Tashaalee Shifarraa……………. Umrii guutuu
15. Baahiluu Balaayi……………. Waggaa 3
16. Badhaasaa Tolaa Hulluuqaa……. Waggaa 18
17. Baacuu Ayyaantuu…………. Waggaa18
18. Obsaa Bantii………………. Waggaa 17
19. Qajeelaa Bantii……………… Wagga 17
20. Daboolaa Magarsaa……………….Wagga 17
21. Ifreem Dhaabaa………………… Wagga 15
22. Gamulaa Laggasee……………….15
23. Girmaa Dhaabaa…………………..15
24. Mohammed Ahmed………….15
25. Sayid HassanBashiir………………..Umrii guutuu
26. Abdii Husseen Indriis………13 fi ji’a 6
27. Sayid Mohammed………12
28. Indiriis Addaam Faantaa’ee……..12
29. DARGUU ITTAANAA………………….DU’A
30. DIRRIBEE ITTAANAA……DU’A
31. Masfiin Ababee Abdiisaa………..Umrii guutuu
32. Abduraamaan Adaam………………17
33. Fayyoo Amiin Baatii…………….17
34. Xaafaa Daqsiisaa Aagaa……17
35. Mhammad Jundii Usmaan……15
36. Balaayi Abarraa Jabanaa…………….Umrii guutuu
37. Girmaa Raggaasaa………………Umrii guutuu
38. Tafarii Qajeelaa…….15
39. Mangistuu Dhaabaa……10
40 Mohammed Amiin Faaris……………..10
41 Aliyyii Muummee Baqqalaa…….Umrii guutuu
42 Mohammed Daadhii……………..Umrii guutuu
43 Xaahir MahaadiUsmaan……..Umrii guutuu
44 Hassan Mohammed Hassan…………….Umrii guutuu
45 Abdurashiid Bashiir……………..Umrii guutuu
46 Bakkarii Mohammed……….Umrii guutuu
47 Kibaboo Girmaa Hundee……………Umrii guutuu
48 Amaanu’eel Gammachuu………..Umrii guutuu
49 Mootii Kumalaa………
50 Caaltuu Taakkalee(durba) …18
51 Milkii Mullisaa…….17
52 Gazzanyii Addunyaa……………Umrii guutuu
53 Husseen Nuhoo…………….Umrii guutuu
54 Baqqalaa Gonfaa………..Umrii guutuu
55 Kafiyaaloo Abdiisaa………Umrii guutuu
56 Saamu’eel Dhiinsaa……………18
57 Kennaasaa Baalchaa…………..15
58 Fayyeeraa Kitilaa…….Umrii guutuu
59 Ittafaa Dirreesaa………15
60 Huqqaa Diidee………
61 Ibsaa Mikiree………… 10
62 Taliilaa Roobalee…………..17
63 Girmaa Shibbiruu……….17
64 Tafarii Birraasaa……….11
65 Tashoomee Gadaa………
66 Qaasim……
67 Geessisaa…………
68 Waakkannee Roobaa
69 Husseen Mohammed………10
70 Ziyaad Aattisaa……….13
71 Taarikuu Goobanaa……15
72 Habtaamuu Mangistuu ..10
73 Musee Umar Wadaay………..Umrii guutuu
74 Naafaa Abdii …………Umrii guutuu
75 Jaatanii Kunnoo Xuunnaa…Umrii guutuu
76 Godaanaa Dooyyoo Godaanaa………Umrii guutuu
77 Hawwaal Karboruu…… 13
78 Bayyaan Abduu Mohammed……….10
79 Mohammed Kadir……..10
80 Abbaas Adaan……10
81 KADIR ZIINABU ……….DU’A
82 Abdii Mohammed ……….18
83 Ibraahim Tamaam……….20
84 Abdurisaaq Mikkaa’eel……………18
85 Urgee Ababee (dubra)
86 Faqqadaa Abdiisaa………………Umrii guutuu
87 Dajjaazmaach Bayyanaa…………Umrii guutuu
88 Siifaan Caalaa(dubra)……….Umrii guutuu
89 Kumalaa Ukaa………………….Umrii guutuu
90 Abduu Mohaammed…………..Umrii guutuu
91 Abduu Sayid…………….Umrii guutuu
92 Adaam Idiriis…………… Umrii guutuu
93 Fayyeeraa Baqqalaa…………….8 fi ji’a 5
94 Abduu Mohammed Yuusuuf…….9
95 Sayid Mohammed……………9
96 Nuuruu Mohammed …………9
97 Rattaa Hordofaa …… Wagga 9
98 Ol-aansaa Yaalii…
99 Jaffar Abduraa…
100 Abdulfattaa……
101 Alii Ammedii………….15
102 Raggaasaa Goollichaa…..9
103 Liiban Waariyoo……….Umriiguutuu
104 Husseen Usmaan………..Umrii guutuu
105 Ibraahim Abdii……………….13
106 Mohammed Musaa………13
107 Taayyee Dandalaa……..10
108 Geetachoo Tolinaa……….15
109 Addisuu Mangistuu…….15
110 Alamayyoo Kidaanee…….15
111 Gabbisuu Gammachuu…….15
112 Husseem Mohammed……..15
113 Galaanaa Karjoo Goobanaa……
114 Abdulfattaa Kaliil………
115 Mohammed Malluu……..10
116 Duubaa Galgaloo…….10
117 Jigsaa……
118 Guyyoo Kosii……….10
119 Huqqaa Godaanaa……………17
120 Najiib Sammaan…18
121 Abdii Abbaa Foogii………….15
122 Najiib Xahaa H.Hassan……Umrii guutuu
123 Abduraaman Maammed………..20
124 Husseen Hassan Abdallaa…Can we  learn from this Oromo??

 


1.Ani dhuunfaa kootti qabeenya gahaan qaba, garuu gammachuu hin qabu.
Ana kan nagammachiisu hundi keenya(saba koo waliin) of dandeenyee abbaa manaa fi abbaa konkolaataa taanee
2. obbo Dinquu Dayyaas hundeeffama Rift Valley micro financing institution fi waldaa buqqaatoota Oromoo Naannawaa Finfinnee irratti haasa’an……
Mee Sabboona kanaan maal jettu