Toltu Tufaan Eessa Jirtii? Where is Toltu Tufa?

TOLTU TUFAAN EESSA JIRTII? WHERE IS TOLTU TUFA?

Yeroo dheeraaf miidiyaa hawaasummaa kiyya irratti hin argamne. Yeroo kana keessatti, waanti hedduu jijjiiramee, waanti hedduus hin jijjiiramne.

Amma gara miidiyaa hawaasummaa kiyyatti deebi’aan jira. Hojiilee adda addaa kanan fuulduratti hojjachuuf jiru qopheessaan jira. Kanaaf, karaa FaceBook Live kiyyatti dhiyaattanii gaaffilee qabdan isiniif deebisuuf qophii dha. Dhiyaadhaa!

Jimaata 6ffa Birraa, 2019
Australia (9pm, Melbourne; 7pm Perth)
United States (6am, Minnesota, 7am Washington DC)
United Kingdom (12pm, London)
Oromiyaa: (2pm, Finfinnee)

Its been a long time since I have been active on social media.
Many things have changed, and yet many things have not.
I am inviting you to my Facebook Live session to answer your questions about where I have been and the future plans: Join me. Live!

Friday 6th September, 2019
Australia (9pm, Melbourne; 7pm Perth)
United States (6am, Minnesota, 7am Washington DC)
United Kingdom (12pm, London)
Oromiyaa: (2pm, Finfinnee)

Journalist / actress: Keeyeron Dereje 

#afaanpublications #toltutufa #keeyerondereje #oromo #mumlife #imback