Toleeraa Tasfaa Lamuu jedhama.Guyyaa kaleessa loltoonni Abiyyi Naqamteetti ajjeesanii bakkeetti gatan.

Toleeraa Tasfaa Lamuu jedhama.Guyyaa kaleessa loltoonni Abiyyi Naqamteetti ajjeesanii bakkeetti gatan.

Nama University Samaratti veterinary Medicine barataa turedha. Guyyaa har’a bakka dhaloota isaa Aanaa Ayiraa gandaa Garjootti uummatni yeroo awwaaluuf yaa’uu hin boolla hin qottan jetti miliishan nama arii’aa ture.Burjaajii dheera booda jaarsoliin kadhatanii akka awwaalamuu ta’eera. Maatii fi firoota hundaaf Waaqayyo jajjabinaa haa keennu gumaa isaas haa baasuuf