Tokkummaan Oromoo Injifannoodha Gaggeessaa Goota Baddaa Baalee

TOKKUMMAAN OROMOO INJIFANNOODHA

[OBN 05 03 2010] Gaggeessaa Goota Baddaa Baalee Koloonel Haajii Aliyyi Cirri guyyaa har’a Aanaa Maddaa Walaabuu Ganda Maddaatti raawwatame jira. Tokkummaa ummata Oromoo fiduu fi bilisummaa ummatichaaf qabsoon eegalan akka itti fufu dubbatan.

Ethiopia is 2nd only to China in suppressing access to internet according to Freedom House. Yet that is not saving the regime from going down!

Seenaa Gooticha Oromoo Kol. Aliyyii Cirrii