Yaa Ilmaan Oromoo bara bilisummaa fi Tokkummaa haa nuugoghuu

Yaa Ilmaan Oromoo bara bilisummaa fi Tokkummaa haa nuugoghuu

Gadaan ka hayyuuti mee araarsituun yookin digdoonni sabaa afaan cufadhaati gurra hayyuuf laadhaa.

Tokkummaa Oromoo