There could be something fishy around today’s fatal traffic accident…

Apparetly, there could be something fishy around today’s fatal traffic accident on Oromia police car around Ambo.

Apparently, there could be something fishy in today’s traffic accident on Oromia police patrol car around Ambo that claimed the lives of Oromia police officers, not to mention the many heavily wounded now in critical care wards in Ambo hospital. According to local sources, today the regime did extensively deploy its military force (the agazi) and all the Oromia police officers were at odd with the military while trying to protect the public from attack in both West & South West Shawa zones in Oromia.

__

“girmaa haraaa godinalee shawaa lixaa fi kibaa lixaa shawaatti waan hammatuu deemmaa olee humnii waranaa biyyaattii akka jiruutti garssitti waan dulee fakkattaa ummanii muranoon sodaa tokko maalee rasasaa fuduraa deemee yaddaa ibsachaa olee bakkee agaziin tarkaanfii gudhachuu barbaduutti polisiin oromiyaa fulduuraa dhabachaa ummattaa ittisaatti kaan olaan garuu balaan konmolattaa hammaan patirool tokko qunameen polisii heduu irraa midhaan gahee jiraa rabii lubuu keesaan haa eguu nuuf jedhaan”

 
Via Girma Gutema