Today representatives of OLF, ONLF, OFC and one other person met members of the diplomatic Community

Today representatives of OLF, ONLF, OFC and one other person met members of the diplomatic Community (more than twenty diplomats from Western Embassies) at the British Embassy.
The representatives of OLF, ONLF, OFC and one other person were present.
These representatives of OLF, ONLF, OFC and one other person talked regarding the pitfalls in the election and the future of Ethiopia.
The OLF and OFC spokesperson strongly called for national dialogue before the elections while the ONLF took a middle ground.

Irbuu Shinniiggaa


Ergaa hidhamtoota Siyaasaaf!
Qaama Paartii Badhaadhinaa, PP jedhee of waamu irraa murtii haqaa arganne jedhanii yaaduun of gowwoomsuu keessa darbanii of salphisuu dha. Manni hidhaa federaalaa fi Oromiyaa keessaa bakka hundatti maqaa ABO SHANEE jedhuun lammiileen Oromiyaa dararaa takkaa arganii hin beekne argaa jiru. Addatti, lammiileen Oromiyaa mana hidhaa wayyaanee keessatti dararamaa jijjiirama siyaasaa argameef dhagaa bu’uuraa kaa’an adamsamanii hidhaman. Qaama gantuu akkanaan mana murtiitti dhiyaadheen fala argadha jechuun soba dha. Ofitti taphachuu dha. Kanaaf, hidhamtootni siyaasaa hundi mana murtii haqni irraa hin argamnetti deddeebi’uu irraa akka lagattan jabeessinee isin hubachiisna. Manni murtii bilisa yoo isin jedhes bakka buuteen keessan akkuma Kol. Gammachuu Ayyaanaafaatu dhabama; akkuma Lammii Beenyaafaa imaanaadhaan mana hidhaa tokkoo kan biraatti daddabarfamuun hidhamtu. Kun shira tika qaama PP jedhee of waamuu waan taheef kana hubattanii haqa arganna jettanii akka dhaddacha sobaa irratti hin argamne irra deebiin jabeessinee isin beeksisna.
KBMCBNO


Bekele ዛሬ በፍርድ ቤተ ከተናገረው…
“ክቡር ፍርድ ቤት ዛሬ ፍርድ ቤት መቅረብ በመቻላችን በጣም እድለኞች ነን:: ምክንያቱም ለአመት ታስረው አንድም ቀን ፍርድ ቤት ያልቀረቡ ሰዎች አሉ:: አኛ እስር ቤት ውስጥ መኖር በመቻላችንም እድለኞችን ነን:: ምክንያቱም ከእስር ቤት እየተወሰዱ የተገደሉ ብዙ ሰዎች አሉ::
ክቡር ፍርድ ቤት አሁንም ፍርድ ቤት በነፃ ያሰናበታቸው ሰዎች ከእስር ቤት በር ላይ በፖለሲ እየታፈኑ ነው:: የዋስ መብታቸው የተጠበቃለቸውም ሰዎች ሳይፈቱ እየቀሩ እንደሆነ እየሰማን ነው:: ይህ ስለሆነ እኛ በፍርድ ቤቱ እና በፍትህ ስርዓቱ ላይ ምንም ተስፋ የለንም:: የእኛ ጉዳይ የፖለቲካ ጉዳይ እንጂ የምንፈለግበት ምንም ወንጀል እንደሌለ ይታወቃል:: ከአሁን በኃላ ፍርድ ቤት የምንመላለስበት ምንም ምክንያት የለንም:: መንግስት ምርጫውን ያድርግና ሰርጉን ይጨርስ::
እኛ መጀመሪያውንም ሆን ተብሎ ከምርጫ ለማስወጣት ሲባል ነው ክስ የተከፈተብን:: ከተፈለገ ከሶስት አመት በኃላም ልትቀጥሩን ትችላላችሁ::”
Oduu Urjii | URJII BROADCASTING CENTER ( Caamsaa 20, 2021)

Tigray Ethiopia update