Mootumman Naannoo Tigray OBN irratti xalayaa himanna barreesite!!

AJaa’iba: Mootumman Naannoo Tigray Oromia Broadcasting Network OBN irratti xalayaa himanna barreesite

Biiroon dhimma Komunikeeshiinii Naannoo Tigraay akeekkachiisa Miidiyaa OBN doorsisuuf barreesseetiin jira.
Wanti nama ajaa’ibu ammoo gaafa miidiyaan ilmaan tigraayiin hoogganamu kanneen akka ENN fi Zami FM waytii gabaasaalee sabaaf sablammoota wolitti buusuuf suuraalee balaa gara garaatiin biyyoota Awurooppaatti manca’ani Tv isaanii irratti agarsiisuun akka waan gochi sun Oromiyaa keessatti raawwatamee fakkeessuun gabaasan namni waa dubbate hin jiru.Zami FM’nis ijjannoo angaawonni Tplf Ummata Oromoo fi Oromiyaa balleessuuf qopheeffatani ifatti balballoomsuun yeroo isaan ololan qaamni ifatti morme hin mul’anne.hardha ammoo Miidiyaan OBN kijiba woyyaneen ajajjuu sana gabaasuu dhiisee dhugaa ummataa ifatti baasuu eegallaan sakaallaa kanaan dhufani. Woyyaaneen du’a irraa dandamachuuf dhagaaf mukatti bu’aatiin jirti.


OBN 19 02 2010]Magaala Beddelleetti Bunni Qishirri Kuntaalli 80 Karaa Seeraa Alaa tiin Konkolaataa Fe’umsaa Kaasseettii Biiraa Fe’een dhokfamee Darbuuf Ture To’annoo Seeraa Jala Ooluusaa Qajeelchi Poolisii Godinichaa Beeksiseera.

Magaala Beddelleetti Bunni Karaa Seeraan alaatiin Konkolaataa Fe’umsaa Kaasseettii Biiraa fe’een dhokfamee Gara Magaala Baahir daaritti Darbuuf Ture To’annoo Seeraa Jala Ooluusaa Qajeelchi Poolisii Godinichaa Beeksiseera.

Hoogganaan Qajeelcha Poolisii Godinichaa Komaandarri Itti aanaa Alamuu Taaddasaa OBNtti akka Himanitti Bunni Qishirri Karaa Seeraan Alaa tiin Darbuuf Ture kun Godina Iluu Abbaa Boor Aanaa Yaayyoorraa akka Fe’ameef Eeru Ummataa tiin Kan to’atame ta’uu himaniiru.

Konkolaachisaan Kaasseetti Biiraa kana Fe’es Faayidaa Hin Malle Argachuuf Socho’aa Aakka ture Komaandarri Itti aanaa Alamuu Taaddasaa Himaniiru.
Qaamoleen Daldlaala Kontiroobaandiirraatti Hirmaatan Warreen Mul’ata Warraaqsa Diinagdee Ummata Oromoo Kuffisuu Barbaadanniidha jedhaniiru.

Kiraasassaabdotni Qabeenya Ummataa fi Mootummaa Saamuun alatti Maqaa Qabsoo tiin Nageenya Ummataa Jeeqaa kan jiran ta’uu Kan Himan Ajajaaan Qajeelcha Poolisii Godinichaa Komaandarri Itti aanaa Alamuu Taaddasaa Ummatni Godinichaa Gama tokkoon Nageenyasaa eegchaa Gama Biraatiinimmoo Warreen Qabeenya Ummataa fi Mootummaa Saamuuf Wixifatan Saaxiluu qaba jedhaniiru.
Gabaasni Kan Wandimmaagany Asaffaati

1 Comment

  1. OBN mainly reports in Afaan Oromo. The people in Tigray administration don’t even understand the messages of OBN due to language barrier. This letter is merely a product of Oromo phobia, which is against any independent action undertaken by Oromos.

    There is no mandate for the Tigray region to override the news media of the Oromia region. Yet, they tell us there is no supremacy of TPLF thugs in Ethiopian politics!

Comments are closed.