Tigray Ethiopia: 3 new developments from Ethiopia’s Tigray region.

Tigray Ethiopia: 3 new developments from Ethiopia’s Tigray region include update from Humera town on Sudan-Ethiopia border & UN Security Council meeting on Tigray.