This is the Eid greetings from Sahle Work Zewde, President of the Federal Republic of Ethiopia.

This is the Eid greetings from Sahle Work Zewde, President of the Federal Republic of Ethiopia.
Ethiopia isnot first home to muslims, she implicitly describes. Otherwise she couldn’t refer to it as “second home for muslims”. ደደብ

Ittafaa Oro

Heerri H/Sillaasee musiliimotaaf beekamtii hin kennu. Sabaa fi sab-lammootaaf beekamtii hin kennu. Namni Afaan Amaaraa hin beekne lammii Itoophiyaa ta’uu hin danda’u. Jaartiin kun hidda H/sillaasee qabdi jedhu. Nafxanyaa ishee haadhoodha. Kunoo akkuma warra ishee har’as nutti ol baatee isuma sana nuun jetti.
“Kanneen akka mana keessanii lammataatti nu waliin jiraattan; Musiliimonni #EidMubaarak” jetti. Hubadhaa dubartiin kun Pirezidaantii Biyyaati.

Faajjii Dhugaa