This is ironic. May be, it might know commander Hagos in person

This is ironic. May be, it might know commander Hagos in person

Breaking
=======
Paarlaamaan Itoophiyaa Dura Taa’aan Paartii KFO Dr.Mararaa Guddinaa miseensa Boordii EBC ta’anii akka tajaajilaniif muudama dhiyaate mirkaneesse.Ministirri Kimunikeeshinii biyyattii Obbo Ahmed Shide waliitti qabaa boordii ta’anii muudamaniiru.Adde Halimaa Badgebo Kan jedhamanis miseensa boordii ta’aniiru.Mirga fayyadama sabaahimaalee biyyatti jajjabeessuu fi dirree dimokiraasii babal’isuuf hooggana paartii Morkattootaa keessa galchuun jalqabbii gaariidhas jedhameera.
Baga gammaddan!!