This happened in Ganda Yambal Gaaraa, Aanaa Najjoo, Western Oromia on 21/05/2021.

This happened in Ganda Yambal Gaaraa, Aanaa Najjoo, Western Oromia on 21/05/2021.

Burning properties and evicting the citizens from their root have been implementing by the government security forces as weapon.
 

Gareen kubbaa miilaa gonderee Faasil jedhan” kan cundhuurtichi shimellis Abdiisaa birrii miliyoona 25 arjoomeensun baandiraa Israa’elootaa mirmirsaa jirti.
Warri Atsee Teedroosfaa israa’iloota akkatahan nutti himamaati guddanne
Tulluu Hiyyeessaa