These two individuals are killers, not leaders for the Oromo people.

These two individuals are killers, not leaders for the Oromo people.

-Waan Fiilmirratti kompiitaraanillee hin fakkeeffamnetu, Oromoorratti raawwatame. Ajjeechaa suukaneessaa bakka hundatti ilmaan Oromootirra ga’aa jiru kanneenif seenanis, seeranis qaamni itti gaafatamu #ABIY_AHMED fi #Shimallis_Abdiisaati!
-Gara jabummaas ta’ee diinummaan kana caale eessayyuu hinjiru. Seenaa kana yoo ormillee yoo nuuf barreessu dide, Youtube, Facebook, twitter, fi miidiyaan hindagatu.
-Waan Fiilmirratti kompiitaraanillee hin fakkeeffamnetu, raawwatamaa jira. Waan #ABIY_AHMED fi Shimallis Abdiisaa waggaa 2 keessatti Oromoo godhan, seerris, seenanis, dhaloonnis, waaqnis lafa hingodhin!