There is no rule of law in Ethiopia !!

There is no rule of law in Ethiopia !!

Hoggantootaafi miseensota Adda bilisummaa Oromoo(ABO) mana hidhaa kiiloo jaha ykn waajira OPDO durii keessatti hidhamanii jiran namoota 44 kanneen armaan gadiiti.
1. Jaal Abdii Raggaasaa
2. Jaal Mikaa’el Booran
3. Dr Shuggux Galataa
4. kolonel Gammachuu Ayyaanaa
5.Kennasaa Ayyaanaa
6.Lammii Beenyaa
7.Daawwit Abdataa
8.Caaltuu Taakkalaa
9.Obsaa Abdiisaa
10.Abdulgaafar Umar kadir
11.Caalaa Taammiruu
12.Profesar Adoolaa Culuqqee
13.Annisaa Addisuu Getaachoo
14.Milkeessaa Waaqjiraa
15.Dhaabaa Wayyumaa Bultoo
16.Mohammad Surur
17.Miidhaksaa Fiixee
18.Baqqalaa Abdataa
19.Baqqalaa Damisee
20.Addunyaa Dibaabaa
21.Abboomaa Baqqalaa
22.Cannaqaa Alamuu
23.Biraanuu Dhaabaa
24.Lammaa Baqqalaa
25.Boruu Baqqaanaa
26.Mootummaa (Biraanuu Taakkalaa)
27.Mul’ataa Haata’uu
28.Damisee(Tulluu Bantii)
29.Bilisaa Dirribaa
30.Amaanu’eel Malkaamuu
31.Eeliyaas Tasfaayee
32.Kamaal Hundeessaa
33.Botee Tolchaa
34.Ayyaanaa Galataa
35.Boontuu Magarsaa
36.Seenaa(Liidiyaa Abarraa)
37.Osmaan Waayyuu
38.Habtom T/maanot Malasaa
39.Zamikaa’el G/yesuus
40.Tafarraa Baqaanaa
41.Sheek Muusaa yuusuuf
42.Badhaasaa
43.Abbittii Damisee
44.Gaaddisaa Hundee kanneen keessaa kan hanga ammaatti mana murtiitti hin dhiheeffamne hedduudha, kanneen keessaa Dr shuggux Galataafi waahillansaanii lama asii baafamuun waajira poolisii sabbataatti geeffanii hidhamaniiruu.

Via: Dábessá Gemelal


The failed pm collected bunches of incompetent ladies around himself to use them. Meaza Ashenafi and Birtukan Mideksa are one of them. He deliberately put those lazy ladies in the decisive positions in order to use law as punishment for the opposition forces and manipulate election to stay on power. This calculation was actually a smart move had it been in Dergue era where there was no internet.

The already distressed pm even has no exit strategy for that matter. His cabinet members are revolting against him and there may be internal breakdown amongst them. Takele Uma will leave Addis as a bribe for Amharas to take over the administration until the next fake election to bring Birhanu for mayorship. All of Abiy’s agenda are foiled and the guy floated alone.

Abiy is a past!

– Luel Hanok

Somali Region News