The Unity of the OLF and the ULFO; Labsa Tokkummaa ABO fi THBO

The Unity of the Oromo Liberation Front (OLF) and the United Liberation Forces of Oromiyaa (ULFO),

Press Release, September 26, 2018

Based on the Memorandum of Understanding reached between the OLF and ULFO on September 14, 2018 regarding the unity of the two fronts, a follow up discussion was conducted on the process of their unification. After having thoroughly deliberated on this very agenda of unity, delegates representing our two organizations have agreed that:

  1. The two organizations be merged effective as of the signing of this agreement; and that the name of the newly merged front be the OLF.
  2. In due course but within a fairly short period of time, the leadership and the organizational structure of both fronts be unified.
  3. Members at all levels of both organizations could embark on working collaboratively on common organizational affairs until the fronts are fully integrated.

Finally, the issue of struggling for Oromo national interest be our core objective; and that we endeavor to promote the unity that the Oromo people have for so long aspired; and we call upon all Oromo political organizations to equally respond to the demand of our people.

Unity is strength!
OLF and ULFO


Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) fi Tokkummaa Humnoota Bilisummaa Oromiyaa (THBO)

Labsa Tokkummaa, Fulbaana 26, 2018

ABO fi THBO marii yeroo dheeraa gaggeeffataa eeraga turee booda waliigalte gaafa Fulbaana 14, 2018 labsame irratti hundaawuu dhaan, tokkummaan jaarmiyoota lamaani akkammitti fi yoom dhugoomun akka irra jiru irratti marii gaggeeffannee jira. Bu’ura kana irratti marii bal’aan erga taasifamee booda, waliigaltee armaan gadiirra geenyee jira:

  1. Guyyaa walii galtee kana mallateesine irraa kaasee, akka tokko taane. Maqaa jaarmya keenyaa ABO ta’ee, sagantaa siyaasaa, heera fi seera tokko jalatti akka sochoonu.
  2. Caasaan jaarmayoota lamaanii, yeroo gabaaba keessatti akka wal-dhunfaatuutti waliif galame.
  3. Hanga caasaan wal dhuunfatutti, hojjii waliin hojjatamu irratti waan godhamuu qabu maraa irratti tokkummaa fi walhubachiisuun hojjachu.

Dhumarratti, tokkummaa jaarmiyoota siyaasaa dhugoomsuuf carraaqii barbaachisu hunda gochuun akeeka keenya ta’u. Haaluma wal-fakkaatun, dhaabileen siyaasaas tokkummaa saba keenyan hawamu kana irratti dhimmanii akka hojjataniif waamicha akka goone. Waamichi kunis karaadhuma labsa kanaatiin akka isaan ga’u murteesine.

Tokkummaan Humna!

ABO fi THBO