The Roadmap is of no Effect – Unconstitutional-ጉለሌ ፖስት

The Roadmap is of no Effect – Unconstitutional

According to Article 51(3) of the FDRE Constitution the Federal Government has only the power to establish and implement #national #standardsand#basic_policy criteria for public health,#education#scienceand #technology as well as for the protection andpreservation of #cultural and#historical legacies.Except establishing national standards and setting basic policy criteria, the contents and details of educational policy are an area left for states.The new Ethiopian Educational Roadmao 2018-2030 is in direct contradiction with the fundamental establishment of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Constitution. And we have to note that any law or practice or decision that is in contradiction with the FDRE Constitution is of no effect.

Therefore, it isnot the mandate of the federal government but upto the states to decide what language to teach and choosing the media of instructions within the framework of national standands and basic educational (language) policies. Via Ibsaa Gammadaa

ከዶ.ር ፍርዲሳ ጀቤሳ (የትምህርት ሥርዓት ጥናትና ምርምር ባለሞያ) ጋር የተደረገ ቃለ-መጠይቅ .


Dr. Tolaa Bariisoo roadmap barnootaa haaraa laalchisee mormii dhalate qabbaneessuuf hanga humna isaa dubbateera. Gaaffii dhihaateef deebiin inni kennerra kan hin deebisin irra dabretu caala. Ibsa isaa keessaan wanni calaqqisu BBOn wixinee roadmap sanii hangi beeku xiqqaa tahuu garsiisa. Wixinee as social media irra deddeemaa jiru kana eenyu kaayyoo maaliif akka qopheesse beekuu barbaada ummanni. Wixintoota wixinee kanaa duubaan ergama siyaasaa jiru buruqsanii saaxiluu fi yakkamtoota akkasii adabuutu male. Ammas taanaan wixineen ragga’e maal akka fakkaatu beekumsi BBOn qabu hangam akka tahe shakkisiisaa fakkaata. Wixineen farra Oromummaa of keessaa qabu sun beekumsa isaaniin ala yoo tahe kan ragga’e jedhamu kanas BBOn hangam quba qaba kan jedhu gaaffii dha. Kanaaf ragaan ammoo gabaasaa EBCn dhiheessee fi wanni aangawoonni Oromiyaa dubbatan kan wal dhabu tahuu isaati.

Mormii dhihaataa jiru qabbaneesuuf dubbachuun kun yoo dhugaa gola keessa dhokatee jiru irratti hundoofne tahe balaa dabalataa qabaata. Qormaata kutaa 12ffaa hatame kan ministirichi barnootaa haale irratti ejjennoon BBOs ifa hin godhamne. Hireen barattoota Oromoo sababa hanna saniitiin gufatee hafee abbaa dhabee dagatameetuma hafuuf deema jechuu dha. Ibsi kennamee fi gaaffiin dhihaataa jiru wal hin gitu.

#etv Oduu Afaan Oromoo


OMN:ጀዋር መሃመድ ስለ አዲሱ የትምህርት ፍኖተ ካርታ ምን አለ?


OMN: ODUU GALGALAA (HAGAYYA 22 /2019)Ethiopia -ESAT Eletawi አዲሱ የትምህርት ፖሊሲና የብሄረተኞች ተቃውሞ Thur 22 August 2018Ethiopia: መረጃ – እያጨቃጨቀ ያለው የአማርኛና የትምህርት ጉዳይ ምንድን ነው? | በ5 ክልሎች የተሰራጨው አንበጣና ሌሎችም


OMN:Dhimma sirna barnoota fi Afaan oromoo hayyoonni oromoo maal jedhu?