The Old man has tricked the lad. Poor Abiy!!

The old man has tricked the lad. Poor Abiy, we feel sorry for you.


This is the video which shows the moment when one Ethiopian fighter jet was shot down by the Tigray administration today. We cannot verify the authenticity of the video.


Gocha Abiyyii fi Nafxanyaan Ummata Tigraay irratti raawwata jirtu kana deeggaruu baannus,Hiriira mormii warri Tigraay Biyyoota Alaa kanatti bahuf waamicha godhaa jiran kana irratti ilmaan Oromoo hirmaachuu hin qaban.kaleessa waytii woyyaaneen Ummata Keenya duguugaa turtetti Oromoon tumsa eenyuutin alatti kophaa isaa qabsaa’aa ture.gaafas sabaaf sablamoota hidda Kuush ta’aniin alatti sabni kamuu Oromoof tumsa hin baane.dhalattoonni Tigraay gaafasis biyyuma sana jiran garuu akka diinatti nu ilaalaa turan.Ammaan booda Oromoon maxxantummaa saboota biroo irraa fagaatee akka Ummata guddaa ta’e tokkotti of kabachiisu qaba malee daboo ormaatiif guuza bahuun bu’aa isaa caalaa miidhaa isaatu irra guddaadha!

አሳፋሪ…!