The Nobel peace prize winner( Abiy Ahmed) is a kingpin of violence and terror!

The Nobel peace prize winner( Abiy Ahmed) is a kingpin of violence and terror! He is violent man violating every tenant of universal principles of human rights.
Human Rights Watch
International Criminal Court – ICC
Human Rights League of the Horn of Africa – HRLHA“Jechoota #Jaal_Marroon dubbate keessaa muraasa!

Via: Galaasaa Muussaa


1. Ani WBO’n waanan godhu beeka ati qeerroon waan gootu beeki!

2. Lagaaf kutaan wal hirta taanan ati qeerroo osoo hin taane dhuguma akka siin jedhan kashalabbeedha!

3. Qeerroon tokko qofa; innis qeerroo bilisummaa Oromooti!

4. Si’a 1 qofa osoo hin taane si’a 1000 nu si faana; si’a 1001 immoo nuun si faana!

5. Yoo ati bilisummaa jibbite bineensa daggalaa fi bosona Oromiyaan bilisoomsa;soorata naaf ta’aa turan waan ta’eef

6. Ani halaala hin jiru,Oromiyaa keessattin dhaladhee guddadhe,jajjabduu ijoollee qeerroo waliinan jira!

7. Meeshaa guddaan na waraanuuf yeroo hin gubinaa! Ilaa Oromoo situ naaf jiraafan si cina jira!

8. Ani akkuma isin na eegdanitti bosona Oromiyaa bal’oo keessa itittuu warra koo dhugaa diina dacheetti dabaluuf jedha!

9, Ani faashinii hordofuuf qawwee baadhee bosona hin jiru!

10, Bilisummaa keenya akka ofii keenyaa barbaannutti argachuu qabna malee abbaan barbaade fal’aanaan safaree akka nuuf laatuuf hin qabsoofne!

11, Ani gaachana keeti; wayyaanee na faana akka huutee qabdetti dachee nyaachifna! Sirraa daddarbataan jira; ani irree fi gaachana keeti; qabsootti jabaadhu! Jajjabee haqaa kanaan “buli” jedhaamee mataan diinaa haa dhukkubsatu.