The Naftenga’s government has jailed more than 5000 Oromo.

The Naftenga/Neonaftenga’s government has jailed more than 5000 Oromo.

The evil lunatics admitted to have jailed 5000. The number is probably already more than 100000, and they have a plan to jail 500000. They have admitted to have killed more than 230. The number is far greater. At least 20 were killed during the standoff on Haacaalu’s burial place in Ambo. That is just in one town.

Now they cry for property damage. Qeerroo should continue to destroy all property of Naftenga/Neonaftenga and Bilxiginaa party including government facilities it uses to attack our people. What happened in Shashamanne should happen to every single town and city where Naftenga/Neonaftenga monopoly capital is built. The Naftenga/Neonaftenga economic, cultural and political monopoly and hegemony must be destroyed!

Biyya Oromiyaa

Hojii Boonsaa Oromoo Biyya Alaa fi Oduu Oromia irraa Dhufte

Abiy Ahmad Maqaa Kooviid-19n Obbo Baqqalaa Garbaa fi Jawaar Mohammad Akka Hin Galaafanne.


Itti aanaa komishinara Poolisii Oromiyaa Girma Galaan ‘Mangaa/Girrisaatu Arsitti bahee nama sabaa fi amantiin fo’ee Oromoo shawaa dabalatee ”qale” ajjeese fi qabeenya barbadesse, kuma tokko fi lamaa miti girriisaa kanaa ol qabne hidhutti deemna’ jedhe.

Kuni 100% haasawa (talking point) nafxanyaati. Nafxanyaatu akkas jedha malee nama ofiin Oromoo jedhu akkas hin dubbatu. Namni Poolisii Oromiyaa keessa hoggansa keenna jedhu Oromoo kutaa tokkootti akkas xiyyeefate hasawuun akkuma Minilik keessattu ummata Tulamaa fi Arsi Genocide (sanyii duguggaa) geggeesseti Abiy Ahmedis nama fixuf akka hin deebine agarsiisa. Ammas kan deemaa jiru dhalatootta Oromoo naannoo sani, abbooti qabeenyaa, hayyoota fi hoggantoota qabani hidhu qofa otoo hin taane dhabamsisutti ka’an.

Akkuma Wallaggaatti WBOn lixaa jirutti Oromoon Arsi hidhannoo qabate gamojjii Baaleerraa furguga’aa ummata naannoo sanif dhaabbachun barbaachisaadha. Umannii naannoo suni rakkoo hamaa keessa gale jira.

Biyya Oromiyaa

Lagannaa Gabaa dinagdee irratti qabuu fi duula lellistoota sirna nafxanyaa


Diinni Oromoo kaleessas har’as baay’edha. Of-abdanne, humna ofiitiin bilisomuf qabsaa’aa jirra. Jawaar kana barreeche waan beekef kan milkaa’e. Humni garuu akka lama qaba. Humna hiriiraa fi sagalee (votes and voices) fi humna meshaa hidhannoo (armed force) dha. Oromoon sagalee ni qaba filannoon yoo adeemsifame mootummaa isaa fillachu hin danda’a. Sagaleen hiriiraa fi korojoo garuu humna waraanaa ta’e Nafxanyaa/Neonafxanyaa haadholi keenya ajjeesuf Oromiyaa keessa oli-gadii deemu dhaabsisu hin danda’u. Humni sagalee hiriiraa fi korojoo sirna dimokraasi keessa qofa kan hojjatu. Biyya sirna nafxanyummaan ijaaramte keessa humna hidhannoo qofa kan nama kabajiisu.

Oromoon humna hidhate ijaarrachu dand’a. Humna akkasi ijaarrate Oromoon hanga hidhate biyya sana bittiinse irra deebise akkuma Wayyaanen goote sana dhaabu male bo’aa ammas jaarraa lama lakkoofsisa.

Wayyaane nama kuma 60 wareegama gote biyya akka feteetti ijaarte biraa deemte kuno amma akkas kabaje argattee manguddoon kan ishiitti ergamu. Oromoon hanga ammaatti nama kuma 60 ol dhabe qabsoorattii garuu bifa qindaa’een waan hin taanef wareegamni kaffalame bilsummaa waaraa fidu hin dandeenye. Ammas waliin hiirirree wareegama kaffalee biyyattii diigne irra deebisine ijaarru, ykn yoo inni hin taane biyya keenya Oromiyaa walaboomsinu malee Oromoon nama jedhame kabaja argatu hin danda’u.


Hoogganoota, qondaalota, miseensotaa fi deeggartoota ABO fi KFO dabalatee ilmaan Oromoo kuma kudhanii ol torban lamaan kana keessa hidhamanii jiru.
Kanneen keessaa muraasa:-
1. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa (Qondaala ABO)
2. Dr. Shugux Galataa (Hooggana ABO)
3. Dajanee Xaafaa (Qondaala KFO)
4. Kennasaa Ayyaanaa (Miseensa GS ABO)
5. Daawwit Abdataa (Qondaala ABO)
6. Mikaa’el Booran (Miseensa ShG-GS ABO)
7. Jawaar Mohaammad (Miseensa KFO fi regeessa)
8. Abdulbaasit (Saphaloo) Kadiir (miseensa KFO)
9. Lammii Beenyaa ((Qondaala ABO)
10. Caaltuu Taakkalaa (Miseensa ABO)
11. Baqqalaa Garbaa (I/A KFO)
12. Araarsoo Raggaasaa (Miseensa ABO)
13. Sooressaa Hundarraa (hojjetaa dhaabbataa mitmootummaa fi ogeessa fayyaa)
14. Abdii Laggasaa (Qeerroo)
15. Jaalataa Lammii (Miseensa ABO Eertiraa irraa gale)…