The Federal government and Amhara Region government are ..

The Federal government and Amhara Region government are responsible for not protecting citizens .


WALISO biyya Garasuu Dhukii jirra. Jaarsolii kanaan areeda kana xinnoo naaf qoodaa

jechaan jira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


QBO walisoo hedduu nama boonsitan dhaaba keessanii fi eenyu waliin akka jirtan simannaa jawaar guyyaa har’aa irrattii mul’istaniittu.
Galatooma.

Dábessá Gemelal

Qeerroo Bilisummaa Oromoo Waliisoo suuraa Jaal Marroo fi Jaal Goollicha Dhengee T-shirt dhaan hojjechiifatanii “Nuti Qeerroo Bilisummaa Oromoo ABO dhaan durfamudha” jechuun yaada isaanii ibsatan. Ilmaan gootatu akkana! Ejjennoo qabsaa’ota kaleessaa qabannee deemna!

#waanuma feetes ta’e garuu ijjannoo qabaadhu.

Qeerroo Bilisummaa Oromoo Waliisoo suuraa Jaal Marroo fi Jaal Goollicha Dhengee T-shirt dhaan hojjechiifatanii “Nuti Qeerroo Bilisummaa Oromoo ABO dhaan durfamudha” jechuun gaaffilee hedduu Actiivist Jaawar Mohaammad gaafatan. Ilmaan gootatu akkana! Ejjennoo qabsaa’ota kaleessaa qabannee deemna!


Waliso Akkanaan Oole!
Sagantaa Obb.Jawaar Nahaammad Qopheeffaterratti Qeerroon Magaalaa Walisoo “Abbaan Qeerroo ABO dha!” Jechuun Kabajaa fi Jaalala ABOf Qaban Muldhisan!

“Sirni Obb.Jawaar Mahaammadiin Magaalattiit Qophaawes Jalaa Fashaluu Maddeen Basnnichaa Gabaasaniiru!

Dhaannoon..
Abbaan Qeerroo ABOdha!….
Abbaan Biyyaa Oromoo dha!


Kikikiki jette ree yaa ilma abba duulaa

Kanas geenyeerra, ayi OPDO!!


Gareen finxaaleyyii Amaaraa “ABIN” jedhamu weerara hidhannoon deeggarame geggeessaa akka jiru ragaa hedduutu jira. Suuraan kanaa gaditti argamus ragaa tokko.

Mootummaan Itoophiyaa finxaaleyyii kana maaliif callisee akka ilaalu naaf gaaffiidha. Mootummaan kun sababa ABO deeggartu jedhuun ilmaan Oromoo hidhannoo maleeyyii kaampii waraanaatti guuree gidiraa agarsiisa. Finxaaleyyii Amaaraa kallattii hundaan weerara irratti bobba’an garuu callisee ilaala. Tarii akkuma shakkamu garee finxaaleyyii Amaaraa kana mootummaa Itoophiyaatu ijaaree bobbaase ta’innaa?

አብን ከክልሉ መንግሥት ጋር ከጦርነቱ ጀርባ እንዳለ ከዚህ በላይ ማስረጃ የለም፡፡


Habashaan ammashiitti waan kana qeeqaa jirti; garuu udaan isaanii magaalaa walakkaa guute caala magaalicha hin ajjeessu!
Kabajaan Oromoota fardeen isaaniin Oromoo boonsanii fi diina Oromoo mataa cabsaniif haata’u!!


Waan hunda itti beekti ijoolleen Oromoo amboo kootii
Haacaaluu !


MNA Ummata Isaatiif Meeshaa Waraanaatii fi Uffata Waraanaa Hiraa jiru!