The Dr.Abiy Ahmed government is Imitating the derg!!

The Dr.Abiy Ahmed government is Imitating the derg!!

Abbaan Hooganaa #WBO Zoonii Gidduugaleessa Oromiyaa Abbaa Jaal Saanyii Nagaasaa kan ta’an Obbo Nagaasaa Guddataa Godina Lixa Shaggar Anaa #Ilfataa_Bakkeetti humnoota poolisaa sirna EPRDF’n hidhaman.
Maqaa ilmi kee hidhatee nuun falmaa jira, bakka inni jiru beekta jedhamuun maatii qabsaa’aa Oromoo badii tokko malee hidhanii hiraarsuun yakka itti nama gaafachiisu ammas itti fufani jiraachuu argisiisa kun. Ija seeraa fulduratti fudhatama kan hin qabnedha, badii hin qabuufuu malee utuu badii qabaatee iyyuu Jaal Sanyii Nagaasaa nama umuriin isaa ganna 18 oliif maatii isaa hidhuun hiraarsuun ija seeraa fulduratti itti nama gaafachiisa. Adeemsi akkasii ittumaa Oromoo qabsoof kaayyoo isaatti jabeessa malee duubatti kan nama hin deebifnedha.

Tulluu Hiyyeessaa

Leenjiin gaggeessitootaaf kennamaa ture xumurame


Barruuleen Oromiyaa Maxxansa ji’a Caamsaatiin ajandaawwan gurguddoo armaan gadii qabattee baatee jirti.
1. Finxaalessummaa fi Gaaga’ama Inni Geessisu
2. Oromoo Diingadeen Ijaaruutu Fala
3. Waliin Jireenya Ummatootaa…
Dubbisa Gaarii!

Oromoo

 

 

2 Comments

 1. Colonel Abiy is a fast learner when it comes to brutality and terrorizing people. He has Colonel Mengistu’s henchmen like Colonel Dawit woldegioris from the derg and people like Birhanu nega leaders of another terrorist organization called eprp who hate the Oromo people. Moreover, he and his cohorts are very Close to members of tplf, in addition to his closeness to the offspring of menelik the butcher and bezbiz kassa another butcher kassa (theodros). Fascist abyssinia is a living example of an incubator to a long line of despotic and tyrant kings.

  Despite, the enorous sacrifice we pay we will set ourselves free from ethiopian slavery and occupation.

  Long live to our brave and fearless WBO!
  Boycott Everything ethiopian!
  Support WBO the ultimate decider of our fate!
  I despise to be called ethiopian, I am an Oromo.

  The strength of WBO is the ultimate

 2. Colonel Abiy is a fast learner when it comes to brutality and terrorizing people. He has Colonel Mengistu’s henchmen like Colonel Dawit woldegioris from the derg and people like Birhanu nega a functionary of another terrorist organization called eprp who hate the Oromo people. Moreover, he and his cohorts are very Close to members of tplf, in addition to his closeness to the offspring of menelik the butcher and bezbiz kassa another butcher (theodros). Fascist abyssinia is a living example of an incubator to a long line of despotic and tyrant kings.

  Despite, the enorous sacrifice we pay we will set ourselves free from ethiopian slavery and occupation.

  Long live to our brave and fearless WBO!
  Boycott Everything ethiopian!
  Support WBO the ultimate decider of our fate!
  I despise to be called ethiopian, I am an Oromo.

  Again, please support WBO!

Comments are closed.