The Abiy Ahmed’s terrorist Gov. A bomb victim in Dheera Town, Oromia

The Abiy Ahmed’s terrorist Gov. A bomb victim in Dheera Town, Oromia #OromoProtests #AbiyMustGo

A 4 year old victim of gunshot wound gunned down the day Haacaaluu was assassinated. This is in Gindhiir town, Oromia. When they say they stand with Abiy, this is what they are standing for! #OromoProtests #AbiyMustGo


Mootumaan Impaayera Ethiopia Sirnaa dugugaa sanyii Genocide bara Minilik nurraatti Deebise.Dhiigaa Keenyan Dhufee Dhiiga Keenyaa Dhugee Yaa Oromoo Koo Sabaa Baldhaa
Tokkuummaa fi Kutaannoon Tan Dur Caala. Jabaate Diina Afoo Dhaabachu qabdaa Ala fi Keessaan Mootuma Tana hudhuu qabnaa Yoo Kunii Hin Ta’iin Tan Durii Tan Caaltutu nutii Dhufuuf Deema Mootumaan kun Maqaa oromoo Waamate Anii oromoo Ofiin Jedha Malee Nafxaanya Nafxaanya Caaludha Nama jiraachu Ilmaan Oromoo Hin Feenedha
Nama Maqaa Dimookiraasi waama Gochaa garuu Sirnaa Duguuga Sanyii Sabaa Tokko Irraatti Xiyyeeffatedha Kunii Garuu Abjuu Isaati malee Oromoo Cabsuu fi balleessu Hin danda’uu dhiigni oromoo Kooti Akkaa Jiigen Hin Hafuu Ni Dhufaa Guyyaan Bilisuummaa
QABSOON TEENYA DARAN JABAACHU QABDI


Cirootti akkasitti qehee ummataa irratti duulanii nama ajjeesuun biyya shororkeessan