Qarooma Teeknooloojii Fi Dargaggoota Oromoo

Qarooma Teeknooloojii Fi Dargaggoota Oromoo


Jiruuf Jireenyi Hawwasa Oromoos Ta’ee Addunyaa kun irra caalaan lafa/ Dachii irratti kan hundaa’edha.Sababnisaas, lafa kanarra jiraataa, lafa kanarratti hojjatee waa argata waan ta’eef, Galata Saayinsiif Teklojii Dachii kana dabalataanis samiin kun badhaasa guddaa uumaan ilman namaa badhaafte akka ta’e mirkaneessaniiru. kun garuu beekumsaa fi qalaqa guddaa gaafata malee, Haa ta’uu malee qaxaleen Oromoo Lama biyya kana bira darbee Afrikaaf qabeenya guddaa kan ta’u samii kanarratti hojjannee seenaa jijiirra kan jedhan, tibbana mana barnoota Afrikaaf kan jalqabaa ta’e Finfinneetti hundeessanii eebbisiisaniiru
TV OBS dargaaggota, danddeetti kalaqaa fi qu’annoo hawaa qaban #SamuelMerga Ambo fi #Elias Yerdawu waliin turtii taasise, Dilbata waaree hordofaa


VOA AFAAN OROMOO 30,,Jan,,2018