TDF Claims that many ENDF Soldiers taken Prisoner by TDF during fighting in Tigray

TDF Claims that many ENDF Soldiers taken Prisoner by TDF during fighting in Tigray

Kufaatii biyya Ethiopia.
Waraanni jaalala biyyummaa hin qabne akkana taha. Akka gootaa dhaadachaa dhaqaniiti yeroo qawween takka dhukaate harka ol qabu