Tarsiimoon deemna malee waan hunda gadi hin baafnu. Garuu waan PPn keessa jirtu!


Tarsiimoon deemna malee waan hunda gadi hin baafnu. Garuu waan PPn keessa jirtu !

Lubbuu ummata nagayaa kanneen Oromiyaa keessatti halkanii fi guyyaa poolisootaan ajjeefamaa turanii fi ajjeemaa jiran hunda namni itti gaafatamu namicha Araarsaa Mardaasaa jedhamu kana. Ajaja bineensummaa kan inni gubbaa irraa gadi dabarsaa ture mara hoggantootuma humna addaa poolisii Oromiyaa irraa odeeffannee jirra. Sababaa hammeenya namicha kana poolisoonni humna addaa Oromiyaa lakkoofsaan baay’ee ta’an hidhannoo isaanii waliin hojii gadi lakkisanii badanii jiru. Kanneen 1460 ta’an ammoo ergama isinitti kenname hojii irra oolchuu dhabdan jechuun hojii irraa ari’ee jira. Ajajoota inni gubbaa irraa gadi dabarsaa ture barbaachisaa taanaan tokko tokkoon isin biraan geenya. Poolisoonni Oromiyaa ajaja namichi kun gubbaa irraa gadi dabarsu hunda oso hojii irra oolchan ta’ee silaa ummanni keenya lafa irraa dhabaman ture.
Ajaahib Jimaa Tooboo


 
Sambat-duraa borii Gurraandhala 2/13/2021
Guyyaa borii Qeerroon bilisummaa oromoo Guutummaa Oromiyaatti Hiriira guddaa Waamee jira!
Dhaadannoolee hiriira guddicha Oromiyaa guutuutti adeemsifamu Irratti Dhageessifaman:
 
labsiin Yeroo muddamaa oromiyaa Irratti labsamee jiru nurraa ka’uu qaba
humni waraana pp oromiyaa gadhiisee bahuu qaba
WBON gaachana keenya
Hidhamtoonni siyaasaa hundi hatattamaan gadhiifamuu qabu
mootummaa ce’umsaa biyyoolessaa oromiyaa ABON labse hatattamaan nuuf hudeeffamuu qaba
Ajjeechaan Hacaaluu nuuf haa qoratamuu! Yakkamtoonni seeratti haa dhiyaatan!
Waajjiraaleen ABO fi KFO haa banaman!
Filannoon Oromoon keessa hin jirre Oromiyaa Keessatti hin gaggeeffamu!
Jijjiirama dhiiga keenyaan fidne dabarsinee hin laannuu!
Cunqursaa kaleessaa Keessatti hin deebinuu!
Filannoo sobaa Irratti Oromoon hin hirmaatuu!
Sirni Nafxanyaa nurratti hin deebi’u!
Ajjeechaan nurraa haa dhaabbatu!
Hoggantoonni siyaasaa nuuf jecha hidhamani! Nuuf jecha dararaman! Nuuf jecha beela’an!
Nuy Oromoon tokko, addaan nun qoodinaa! Sobaan nun diiginaa! Gantootaan hin diigammu!


Sudaan lafa Amaara to’achuu akkuma itti fufteetti jirti! Lolli deemaa jira!! Jachuun Miidiyyaaleen gabaasa jiru..
Warri Barattoota Oromoo, Qeerroo Oromoo harka qullaa irratti rasaasa dhukaasu kun naannoo Amaaraa deeme sudaanitti dhukaase maaliif hin lolle yoo haraaraa rasaasa dhukaasu qabaate..!!..

Tarsiimoon deemna malee waan hunda gadi hin baafnu. Garuu waan PPn keessa jirtu yeroon barreessu ragaa gadi baasuu hin barbaachifne gadi hin baasu jedheeti malee ragaa hedduun qaba. Qeerroon PP keessa oolti. Dargaggoo isaan walitti qaban sanuma keessa jiru. Yeroo ammaas konfiransii irra jiru. Ammas dokumantii guutuu yeroo baasuun barbaachisutti qofa baafna.