TARREE GALMEE GOOTOTA Oromo, Zoonii Kibbaa keeessatti WAREEGAMAN Ebla 15

TARREE GALMEE GOOTOTA Oromoo ,Zoonii Kibbaa keeessatti WAREEGAMAN Ebla 15, Guyyaa Goototaa waan taheef waliin yaadadhaa bakka jirtanitti.

1. Jaatani Ali Tandhuu – Nairobi
2. Jaarso Waaqo – Df soloolo
3. Abduuba Naqataa – Dubluqii
4. Gobbu Soraa — Dubluqii
5. Tafasaa Boorantto – Finca”a
6. Gabaabo Raari – Yaa’aballo
7. Jilo abba Kanoo – Finca’a
8. Badhaane Gaashu – Arsii nagelle
9. Bulee Areero – mooyyale
10. Bulee kuluu – Df soloolo
11. Tuuro Halake – Yaa’aballo diida haraa
12. Taari Hassan Soraa – Zuway prison
13. liiban Dabbasaa – Zuway prison
14. Bariite Godaana – zuway prison
15. Ahmed Adaan – zuway prison
16.Guyyo liiban – Zuway prison
17. Biduu Galgalo – Bokku lubooma military camp
18. Boruu dheera – Air maarefiya military camp
Nagelle boorana
19. Ali Garoo -Haroo dayye
20. Sallesaa Jiloo – Sumalia
21. Saara Jaarso – Sumalia
22. Boruu Dinnee – Sumalia
23. Haca Halakee – borborii or sumalia warri sirritti
beektani na qajeelcha
24.Dabbaso Waabera – keeniya 28th june 1963
25.Dr. Guraacha Boruu Galgalo – keeniya
marsabeeti
26. Cheif Hussen Taari – marsabeeti
27. Hussen Areero – keeniya
28.Galma Diida – Yaa’aballo
29. Boruu Caala Yaa’aballo
30. Diida Waaqo boora – Yaa’aballo
31. Jirma duuba – keeniya sakku
32.Subii Waaqo – keniya sakku
33. Rooba Diima – keeniya
34.Abba Gadaa Boruu Guyyo- Areero
35.Malicha Adii- Df soloolo
36.Jaldeesaa Goollisaa- Yaa’aballo
37.Galma Raacho-Dambala Ammessa
38.Guyyo Raacho——D ammessa
39.Galma GUYYOO==D ammeessa
40.Daraarttu Boonsa==D Ammessa
41.Buttee Galgaloo==Badda Gujji
42.Acuree Gisa’uu==B Gujii
43.Dawwii Ayyansaa==B Gujii
44.Saama Taadhicha==B Gujii
45.Waariyo Afaan bireena=Sololo karraa buruuri
46.Nagayoo Geedo=Soloolo maddo adii
47.Qallicha Qallaa= Waldaa
48.Diido Waaqo=soloolo Ramaata
49.Qaallicha Dabbaso==Df
50.Subbo Qunccee==Aro Dayyee
51.Dammitu Gazzaaheny -==Aroo Daayyee
52.Laalistu Mohammedi==soloolo karra bururi
53.Boruu Jarsoo Xaaxoo= Hiddi lolaa
54. Jaldeessa Boruu== Hiddi lolaa
55.Ababa caala = Areroo 1994
56.Daalu Boruu==Laga suree
57 .Wariyoo Huqaa =Moyyale military camp
58.Jirma Bakuree==moyyale militaty camp
59.Tuuro Huqaa ==Arerro
60. Galma Diida = Areero tuurof galmi iddo tokkotti wareegaman 1984 yeroo sani barattota kuta 8titi ijolle hawwiso turani,

61. Kanaa Taaddasaa == Borbor
62. Maammada Daaluu Boruu =Borbor
64. Maammush Dirribaa == Borbor
65.Diimaa Iluu== Borbor
Eebbisaa Amaanu’eel Nagaraa- Borbor
66.Abdulqaadir(guurii)==borbor
67. Chulchulaa Gaayoo == Diida Haraa
68. Jaatanii Jaldeessaa== Diida Haraa
69. Ol’aanaa Gurmuu ==Bokku lubboomaa
70. Laggasaa Abdii(Obsaa Bokkuu Lubboomaa
71. Maammad Raggaasaa(Abbaa Girnoov) Dubluq
72. Abdii Raayyaa== kaarra Buruurii solooloo fi Gollolle jidduutti( lalisee huseen waliin)
73. Raggaasaa Morkaa Xilaahun== Baddaa gujiitti(Daawwii Ayyaansaa fi jaallan lamaa yeroof maqaan na jalaa bade waliin)
74. Boortee Liiban== Moyyaalee ( maddoo Baandiraa)
75. Abdoo Hussoo(yaalaa Fayyaa WBO)== borbor (dhagaa Adaadii)
fi kkf hunda isaanii seenaan haa yaadatu !
kunneen ani maqaa tuqe hunduu seenaa himamsaa osoo hin taane jaallan keenyaa fi hiriyoota keenya akkasuma obboloota keenya yeroo dhihoo wal harkaa nyaannee dhugnee rasaasa adda baaneedha.( 61-75 maddi isaa ;: araara E Tolaa /Abduraahmaan Ibraahim irraa)


Maqaa ABOtiin badii tokko malee sabboontoota Oromoo hidhuu fi dararuun haa dhaabbatu
=============
Godinaalee Oromiyaa dhihaa
Wallagga afran
Gujii lamaani fi
Boorana keessatti ilmaan Oromoo maqaa ABO tiin hidhuun jabaatee itti fufeera. Godinaalen kunniin akkuma bara #wayyaanee kommand postiin itti labsamee waraanni irratti bobbaafamee bulchiinsa waraanatiin bulaa jiru. Sabboontonni Oromoo saba isaanitiif quuqama qaban badii tokkoon maletti humna waraanaa itti bobbaafameen hidhamaa jiru.
Mootummaan gama tokkoon dimokraasii jechaa gama kaanin uummata Oromoo maqaa ABOtiin hidhatti guurun gochaa wayyaanee irra deebidhaan raawwachuudha. Hooggantoonni EPRDF kan wayyaanee wajjiin waggaa 27 guutuu gochaa duguuggaa sanyii raawwatan nagaan biyya keessa yeroo jiraachaa jiranitti,Qaamota seerri hin jiru mootummaan hin jiruu nutuu mootummaadha jedhanii jeequmsa kaasaa jiran seera osoo hin qabsiisne ilmaan Oromoo kaleessa qabsoo hadhaawaa gochuun aangootti isaan baasan deebisanii hidhuu fi dararuun yakka guddaadha.

Uummanni Oromoo yeroo falmaa hadhaawaa godhee jijjiirama fidee boqonnaa argachuu qabutti boqonnaa dhabee hiraarfamaa jira. Mootummaan uummata Oromoo maqaa waraana WBO deeggartuun kan hidhu yoo tahe hooggansi ABO waraana WBO uummataa fi abbootii Gadaa Oromootti waan kenneef yoo hidhuu barbaade WBOn kan nama muraasaa osoo hin taane kan uummata Oromoo waan taheef uummata Oromoo hunda hidhuu qaba.
Kanaan alatti yeroo uummanni Oromoo roga hundaan alagaan hidhatee itti duulaa jirutti, yeroo sabni biraa hidhatee bilisaan socho’aa jiru kanatti ilmaan Oromoo maqaa WBOn jumlaan hidhaatti guurun fudhatama tokkollee hin qabu. Yeroo ammaa biyya kana keessatti kan hidhamas jiru uummata Oromoo qofaadha. Mootummaan nama hidhannoo hin qabne kan nagaan badii tokkoon malee socho’u jumlaan hidhaatti guurun gochaa wayyaanen Oromoo irratti raawwatteen kan adda jiruu miti.

Mootummaan ilmaan Oromoo irratti waraana command post labsee ilmaan Oromoo ittiin hiraarsaa jiru uummata irraa