Tarkanfii WBOn Oromiati Fudhataa Jirtuu Nafxii Barayisitee Barataa Oromo Bahar darti Faniisaan

ODDUU Tarkanfii WBOn Oromiati Fudhataa Jirtuu Nafxii Barayisitee Barataa Oromo Bahar darti Faniisaan

How easier to control debark for TDF? || What is Next target of TDF