Tarkaanfilee WBO Konyaa Gujii Bahaa keessa socho’uun LMKII irratti tibbana fudhataman

Tarkaanfilee WBO Konyaa Gujii Bahaa keessa socho’uun LMKII irratti tibbana fudhataman

Tarkaanfilee WBO Konyaa Gujii Bahaa keessa socho’uun Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa irratti tibbana fudhataman | Ajjeechaa LMKIIn Maanguddoota Oromoo 4 irratti raawwatame – Marii Ajajaa WBO Konyaa Gujii Bahaa, Jaal Magarsaa Lammii waliin taasifame | Haala hamaa Uummatni Oromoo keessa jiru – Giddu-gala Oromiyaa, Kaaba Tuulamaa | Hagayya 11, 2020