Tarkaanfii WBO: Lola WBO fi LMKII gidduutti torban kana keessa, Konyaa Gujii Bahaa keessatti adeemsifamaa jiruun,

Tarkaanfii WBO: Lola WBO fi LMKII gidduutti torban kana keessa, Konyaa Gujii Bahaa keessatti adeemsifamaa jiruun, WBO’n loltoota diinaa irratti tarkaanfilee jajjaboo fudhachuun injifannoo galmeessaa jiraachuu’saa ilaalchisuun, marii Ajajaa WBO Konyaa Gujii Bahaa Jaal Magarsaa Lammii waliin taasifame | Maatiin qabsaa’aa Lammii Beenyaa haala rakkisaa keessa jiraachuu: Obboleessa isaa – Firaa’ol Beenyaa irraa kan odeeffanne
#RSWO – Fuulbana 22, 2020