Tarkaanfii fi Sochii WBO Lixa Oromiyaa keessatti | Gudeeddaa Shamarran Oromoo

Tarkaanfii fi Sochii WBO Lixa Oromiyaa keessatti | Gudeeddaa Shamarran Oromoo umuriin waggaa 11 – 17 gidduu jiran ja’a (6) irratti, Konyaa Gujii Bahaa, Ona Gooroo Doolaa keessatti, Poolisoota Humna Addaa Oromiyaa jedhamaniin, Dilbata dheengaddaa raawwatame | RSWO – Hagayya 18, 2020
Sagantaa keenya kana sagalee qofaan:


#Dadar, Eastern Oromia
This is 2nd day #OromoProtests in Dadar, East Hararge, Oromia.

Harargee Bahaa Aanaa Dadar Mormii guyyaa 2ffaa