TARKAANFII FI INJIFANNOO WBO

TARKAANFII FI INJIFANNOO WBO

Rabbii gaditti isin malee Ummata Oromoo kan salphinaa fi hacuuccaa Abbootii Hirree jalaa baasu hinjiru
Oromiyaa nibilisoomti…