Tamsaasni TV OMN galgala kana qilleensarraa bu’uu hubannee jirra

Tamsaasni TV OMN galgala kana naannoo saa’aa 4 irraa eegalee qilleensarraa bu’uu hubannee jirra. Sababa isaa qorannee hanga isin beeksifnutti obsaan nu eegaa.
Galatoomaa,
OMN