Tamsaasa kallattii marii haala yeroo fi Ejjennoo WBO ilaalchisee Ajaja WBO Zoonii giddugaleessa Oromiyaa


Kaayyoo Multimedia Network KMN: Tamsaasa kallattii marii haala yeroo fi Ejjennoo WBO ilaalchisee Ajaja WBO Zoonii giddugaleessa Oromiyaa Jaal Sanyii Nagaasaa waliin taasifame.