Tamasgen Xurunaa Finfinnee keessatti Rasaasa ciniinee Hospitaala ciisee jira.

Tamasgen Xurunaa Finfinnee keessatti Rasaasa ciniinee Hospitaala ciisee jira.
 
Kanarraa ka’uun Bilxiginnaan amharaf Bilxiginnaa Oromoo jidduutti wal gaarreeffannaan dhalatee jira. Keenya lolaan Waaqa.
As sii hin deebisiin rabbii tokkichi maqaa dhibbaa
የሃገር ውስጥ ደህንነት ሚንስትሩ(የቀድሞው የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር) አቶ ተመስገን ጥሩነህ በጥይት ተመተው ህክምና ላይ እንዳሉ መረጃ አለ። ይህ መረጃ እንዳይናፈስ በጥንቃቄ ቢያዝም ወደ ህዝብ ጆሮ እየደረሰ ነው። ሚንስትሩ ተመቶ የቆሰለው አዲስ አበባ ውስጥ(ምናልባትም በመስሪያ ቤቱ ውስጥ) እንደሆነ ይነገራል። የአቶ ተመስገን መመታት በአማራ ብልፅግና(አብን) እና በኦሮሞ ብልፅግና መካከል ትልቅ ውጥርት ፈጥሯል። ሰዎቹ ሃገሪቱን እያፈረሱ ነው። ህዝቤ ግን በፕሮፓጋንዳ እየተነዳ የብልፅግና ወንጌል ይጋታል።
የሃገሪቱ ጉዳይ ከብልፅግናዎች በላይ ነው። ሳይዘገይ ሃገራዊ ንግግር እና መፍትሄ ይሻል።

Odeeffannoo: Lola Affaar fi Somaalee
Walitti bu’iinsi torbanoota darbe naannolee Affaar fi Somaalee gidduutti deemaa ture ammas bifa haaraan eegaluu isaa maddeen keenya naannicha irraa nuuf ibsanii jiru.
Lolli yeroo ammaa geggeeffamaa jiru kun Milishaa fi humna addaa Poolisii naannolee lamaanii kan hirmaachise yoo tahu lammillee nagaa fi humnoota hidhatanii lolan gama lamaanii irratti miidhaaa guddaan qaqqabuutu himamaa jira. Kahumsaa fi kaayyoo lola kanaarratti mootummoonni naannolee lamaanii balaaleffannaa wal irratti hoofaa turuun isaanii ni yaadatama .FSM irraa

Oduu Amma Nugahe

Waraanni Itoophiyaa loltoota Sudaan daangaa cabsee lafa weerare haleeluun beekame. Haleellaa kaleessaa jalqabee taasifaamaa jiru kanaan dubartooni fi daa’imman dabalatee namoonni nagaa ajjeefamanii jiran jechuun Sudaan himataa jirti.
Kanumaan walqabatee waraanni Sudaan jeettiiwwan waraana fi meeshaalee waraanaa gurguddaa hidhatee dabalataan gara daangaatti socho’aa akka jirus beekameera.
Ministeerri dhimma Alaa Itoophiyaa ibsa har’a karaa Ambassadar Diinaa Muftii miidiyaalee biyyattiif kenneen Sudaan weerara itti fufuu ishee ibsee jira.FSM irraa

. Imaltoonni Rakkoo geejjibaaf saaxilamaa jiru.
. Itti Gaafatamaan Geejjiba Magaalaa Amboo Maqaaf Geejjiba irratti muudame malee hojii basaasummaatti ramadamee Qeerroo adamsaa oola.
. Hawwaasni Oromoo lafa imalu hundatti rakkoo geejjibaaf akka malee saaxilamaa jira.
Keessattuu kan hawwaasa Amboo rabbi nama haa oolchu.
 
Finfinnee~Amboo,Amboo~Finfinnee konkolaataan geejjibaa hinjiru nama jechisiisa.
Kan jirtu sanuu konkolaachisaa fii kanneen dabaree eegsifna jedhan waliin walii galuun gatii geejjibaa taariifni isaa hin beekkamne hawwaasaan kanfali jeçhuun hawwaasa rakkoo hamaaf saaxilaa jiru.
Qaamni dhimmi hawwaasaa na ilaallata jedhu rakkoo geejjibaan wal qabatee hawwaasa rakkoof saaxilamaa jiru kanaaf furmaata waarawaa akka kennitan abdiin qaba.
 
Boba’aan qarshii 3 dabaleef uummanni qarshii 30 ykn 40 dabaluu hin qabu.
Parsantiin ykn dhibbantaan kanfaluun kan barbaachisu yoo ta’e, parsantii ykn dhibbantaa qarshii boba’aarratti dabalamtee sanii gatii geejjibaa dura kanfalaa ture san irratti dabaluun kanfaluu qaba malee boba’aan qarshii 3 waan dabaleef uummanni qarshii 30 ykn 40 dabali jedhamee saammamuu ykn rakkoof saaxilamuu hin qabu.
 
An amma fakkeenyaaf kan Amboo~Finfinnee, Finfinne ~Amboon kaase malee gola Oromiyaa hunda keessatti geejjibaan wal qabatee rakkoo wal fakkaataatu jira.

Humni Addaa Naannoo Amaaraa Tigiraay nutu cabse Ethiopia ijaaruuf lubbuu keenya ni laanna dirqama osoo hin taane fedha keenyaan Wallaggatti ni bobbaana jedhan fo’amanii Uffata dambii Waraana biyyattii Uffachuun,adda baafamanii qopha’anii jiru.
Erga Poolisoonni Naannoo Amaaraa fedha isaaniin Wallaggatti bobbahuuf of kennanii kanneen duraan imalchiifamuuf turan Waraanni biyyattii hafanii jiru.Humni amma wallaggatti imalachiifamu kun kanneen Tigraitti
 
1. sa’a Hoolaa,Harree ooffataa turan
2. Gudeeddaan himatamaa jiran
3,Kanneen bakka injifatanitti Alaabaa Minilik dhaabanii fi
4. Meeshaa Waraanaa ija ajajoota isaanii eeggachuun dhoksanii Uummata Amaaraa hidhachiisaa turaniidha.
Abiy Ahmed garuu isaantu naaf amanama jechuun Guutummaa Wallaggaatti bobba’uuf yeroo ammaa Buufa Waraanaa Bishooftuutti walitti qabamanii jiru!
Oromoon garuu kana quba hin qabu!!!