Talaalliin Koroonaavaayirasii %95 namarraa ittisu argame

Talaalliin Koroonaavaayirasii %95 namarraa ittisu argame

Talaallii haaraan koroonaavaayirasii argame vaayirasicha 95% nama irraa ittisuu danda’a jedha odeeffannoon jalqabaa kaampaanii Modernaa jedhamu irraa argame.

(bbcafaanoromoo)–Dawaan kaampaaniin Modernaa argate talaallii weeraricha balleessuuf gargaaru jedhaman keessatti eerame.

Bu’aan kun yeroo kan Pfizer argametti waan jajjabeessaadha jedhame. Kaampaanotni lamaan talaallii qopheessan karaa kalaqaa fi yaalii jaabaa taheeni.

Kaampaaniin Modernaa” guyyaa guddaadha” jedhee dawaan argatan akka raggaasifamuuf gaafatanii torbanoota dhufan keessatti talaallicha fayyadamuuf karoorsuu himan.

Haa tahu malee odeeffannoon kun kan jalqabaa waan taheef gaaffiiwan murteessoon hin deebine jiru.

Miidhaa hin qabuu?

Miidhaan geesisuu malu waan gabaafame hin jiru. Garuu Parasetamool dabalatee kan 100% tahe hin jiru.

Namoota gariin irratti dadhabbii yeroo gabaabduu, mata bowuu fi dhukkubbiin erga talaallichi kennamee mul’ateera.

Kunneen ammoo waanuma talaalliin yoo kennamu hojjechuu isaa fi madinummaa dabaluu isaa agarsiisu waan taheef waanumaa eegamaudha jedhanPirofeser Piiter Oppinshoo, Impeeriyaal Kolleejji irraa.

Talaalliin kampaanii Modernaa amma argame kan Pfizer irraa kan adda tahu kuusuuf salphaa tahuu isaati.

Lamaan isaanii yaalii irra kan jiran yoo tahu lakkoofsi isaan ittisuuf qaban kun jijjiiramuus mala.

Kan Modernaa ji’oota jaha tahaniif tempireechera -20C keesstti kuusamuu danda’a. Kana jechuun sadarkaa qorrisuuftuu mana keessatti fayyadamnu keessatti tursiifamuu danda’a jechuudha.

Kan Pfizer tempireechera negatiiva 75 keessatti kuufama. Garuu guyyaa shaniif qorrisiiftuu keessa taa’uu danda’a.

Talaallii Raashiyaan ifoomsite Ispuutinik V jedhamus 92% vaayirasicha ittisuu danda’a jedhame.

Biyyootni gurguddoon adunyaa weeraricha dhaabsisuuf kan gargaaru talaallii barbaacha irra turan gariin milkaa’aa jiraachuu himaa jiru.

Adunyaa irraa namootni miliyoona 54 ol tahan vaayirasichaan qabamaniiru.