Komadiyaan- Takkee fi Buuzee- By Raya Studio 2018

Komadiyaan** Takkee fi Buuzee** By Raya Studio 2018

Bara kana Dinnii Oromoo Shakkiin Oromoo fi Oromiyaa irratti qabu balal’achaa jira. Oromoo fi Oromiyaa Utuuba Itiyoopiyaatti!! Diinoota Keenya Ummata keenya qoqqooduf, sabaafi sablammii waliin gargar nu baasuuf; Nutii Ummanni Oromoon hin digamnuu, hin bittinoofnu, dubatti hin deebinu, injiifannoon dhihoo jirti. Dooktar Abiy Ahimad