Taayyee Danda’aa I/Gaafatamaa dhimma komunicationi Biiroo Haqaa Oromiyaa ta’ee

Taayyee Danda’aa I/Gaafatamaa dhimma komunicationi Biiroo Haqaa Oromiyaa ta’ee obbo Lammaa Magarsaatin muudame


Adaamaa– Torbaan tokko dura Adaamaatti taa’anii kana turan miseensoti OPDO waantota irratti walii galan keessaa tokko dhimma waldhabdee daangaa Somaalee ti. Akka waliigalteetti, OPDOn “dhimma Daangaa Somalaee irratti tarkaanfii cimaa ummata onnachiisu fudhachuu qabna” jettee turte. Kunis ajejoota waraanaa tplf fi hoggantoota naannoo somaalaee akkasumas Liyu Poolisii qabanii seeratti dhiyeessuu irratti akn xiyyeeffate ture.
Garuu, dhimma kana dursanii kan hubatan gareen TPLF fi Abdii Illee amma qaxxaamuraan hojii addaa gaggeessaa jiru. Kunis, olola haarawaa karaa EBC dabarsuun garee akkeeka OPDO fashaleessuuf hojjachaa jiru.
Akka Gareen TPLF kaayetti, OPDOn waadaa galuu malee waadaa eeguu hin danda’u.

Via: Dhábasá Wakjira Gemelal