TaakkaleeUmaa Habashoota gubaa jira jechuudhaa?

Above Single Post

TaakkaleeUmaa Habashoota gubaa jira jechuudhaa?
Dr.Abiy Ahmed fi Obbo lammaa magarsaa marii ummata gujii lixaa waliin taasisan irratti akkana jedhan


Dhagaefadha lenca saba Proofessar Dr marara Gudina EBC ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና በተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች የውይይት መድረክ ላይ ያቀረቡት ጽሁፍTaakkaleeUmaa Habashoota gubaa jira jechuudhaa? Akkasi gubataniiru taanan ittuu haagubatan Qeerroofi Qarreen Taakkalee Umaa deeggaru qabdan. Taakkaleen kan jibbameefi sababni guddaan Oromoo ta’u isaati. Kan biraa homtuu hin jiru. Oromoofi qophaatti kan inni dalage hin ageenye ani.

Fekadu L. Bayisa

Finfinneen seeranis seenanis tan Oromooti
==========================
Dhiheenya kana duulli cimaan kantiibaa magaalaa #Finfinnee inj. Taakkalaa Uumaa irratti banameera. Duulli kuni Oromoon waraqaa eenyummaa Finfinnee argachaa jira, Finfinneen tan Oromoo miti, Finf8nneen Oromoon osoon taane dhalataa Finfinneen buluu qabdi jechuun duulli guddaan FM Finfinnee hundaa fi miidiyaalee jaraa hundaan Oromoo irratti banameera.

Oromoon garuu ammallee dhimma Finfinnee kanaaf xiyyeeffannoon kennaa jiru baay’ee laaffateera.
Ilmaan Oromoo hundi duula Oromummaa kan abbaa biyyummaa Finfinnee Oromoo mormu tokkummaan dura dhaabbachuun Finfinneen tan Oromoo tahuu garaa garummaa tokkoon maletti dura dhaabbannee falmuutu nurraa eeggama.

FINFINNEEN SEERANIS SEENANIS TAN OROMOOTI.


የቦሌ እና አቃቂ ክ/ከተማ ለብዙ የኦሮሞ ተወላጆች መታወቂያ ወረቀት ቢሰጥ ምንም አይገርምም፡፡ ምክንያቱም ከቅርብ ግዜ ወዲህ መሬታቸውን የተቀሙት ዜጎች (150km^2) በዚህ ሁለቱ ክ/ከተማ ከ 100ሺ ያላነሱ ናቸው፡፡ በሁለቱ ክ/ከተማ የሚገኘው ሰፋፊ ቀበሌዎች ከየትም አልመጡም፡ ኦሮሞን አፈናቅሎ የተስፋፉ ቀበሌዎች ናቸው፡፡ የት ይህዱ?

Tamiru L Kitata

Below Single Post