WOW! Must Listen song. Taajuddiin Ahmad: Roobee Roobee ** NEW 2018 Oromo Music

WOW ! Must Listen song. Taajuddiin Ahmad: Roobee Roobee ** NEW 2018 Oromo Music

Wallisaa Tajudin Ahmed “Bokkaan Roobee Galgala” sirba jedhuun kan beekamu yeroo dheertuu booda kiliippii haarawa hojjatee ammas “Roobee Roobee” jedhuun hawaasatti as bahee jira. Wallisaa qofaa miti Taajuddiin qindeessaa muuziqaati yeroo ammaa. Jabaadhu jennaan.

Ferhan Abdulselam