Taabonni samiirraa nuuf bu’e jedhee lafa hamma kanaa

Taabonni samiirraa nuuf bu’e jedhee lafa hamma kanaa saamuuf ture ilmi baaladaraa ofiin jedhee of waamu Iskindir Naggaa jedhamu suni.

አረ የአማኑኤል ያለ😃

Tooftaa #Nafxanyaan ittiin lafa Oromiyaa saamaa turteefi saamaa jirtu kunooti.

ከ150 አመት በፊት ይሰራ የነበረው ጥንቆላ አሁን አይሰራም።

EOTC used to occupy land as it wished when Ethiopia was a Theocracy. Then came Derg that took most church owned land and gave it to peasants. Today, the church is weak so it can’t just occupy land but rather uses some bogus claim of divine revelation to excuse it’s land grab. It is perfectly ok to request land to build churches but putting some ‘tabot’ everywhere illegally is intended to benefit the priests who only care about their personal gains.

Biyya OromiyaaObboo LAMMAA MAGARSAA ijjannoof dhaamsii nuuf laatan baayyee namatti tola. Garuu immo akkuma yeroo afaan oromoo dubbatan sanitti afaan amhaaraa yeroo dubbataniis moggaasa maqaa jijiruu baatanii, FINFINNEE jechumaan otuu sirreefamee waan gaarii dha.
Sababbiin isaas maqaan AFAAN kamiinuu hiikkamee yaamamu waan hin jirreef.

Mohammednur Guye