Suyyum Masfiniifi Gurbaa Kalee Boonbii Dr Abiyyi Ajjeesuuf Qabame Iddoon ittii Shirri Xaxame Asii

Suyyum Masfiniifi Gurbaa Kalee Boonbii Dr Abiyyi Ajjeesuuf Qabame Iddoon ittii Shirri Xaxame Asii

Bombiin Doosan Garaa Gayuu Dhabnaan konkolaata
Namarra Oofan Zaalimtonni
Hundi Keesa Taae Aariitiin laala Hanga Ummanni irraa dhiibu

Via: FB