Suuraa shamaran harargetiif shamaran Arsii.Aadaa takka dhiiga tokko

Aadaan oromoo guutuu oromiyaatuu wal fakkeenyaa guddaa kan qabaniidhaa.
Qubsumattu gargar ta’e malee OROMOON TOMKUMA.