Support Children in Bale. Building Bidire Hostel.

Support Children in Bale. Building Bidire Hostel. June 29 @ Brian Coyle Center

Kadiro Elemo
Obbo Shimalis Abdisaa Godiina Baalee Dawwatan

Faayilii – Obbo Shimalis Abdisaa

Itti aanaa prezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimalis Abdisaa godina Baalee keessatti uummata waliin marii gaggeessanii jiru.

Laga Yaadoo fi Walmar irraa hojii jallisii baasii qarshii Miliyoona tokko baasisuu akka gaggeeffamuuf jalqabsiisan.Hojiin kun waggaa lama ykn sadii keessatti yoo xumuramee Baalee fi olloota akka Barraaqii fi Dalloo Mannaa akkasumas baadiyyaa hedduun faayidaa keessaa akka argatan ibsamee jira.