Sukkaarri kuntaallii kuma 44 seeran ala biyyaa bahuuf turee gara qe’eetti

[OBN 02 02 2010] Sukkaarri kuntaallii kuma 44 seeran ala biyyaa bahuuf turee gara qe’eetti deebi’ee.

[OBN 02 02 2010] Sukkaarri kuntaallii kuma 44 seeran ala biyyaa bahuuf turee gara qe’eetti deebi’ee.

ONN:Oduu Olmaa Oromiyaa Onk 12/2017