Soomaliyaanis Ambaasaaddara Isii Keeniyaatti argamu waamuun,.

Soomaliyaanis Ambaasaaddara Isii Keeniyaatti argamu waamuun, Ambaasaaddara Keeniyaa Muqdiishootti argamu aarite.