Site icon Kichuu

We respect Somali regional state prisedent:-Kana Beektuu Laata?Doolarii Mil.Tokko?

Somali regional state prisedent

we respect Somali regional state prisedent:-Kana Beektuu Laata?Doolarii Mil.Tokko?

Mil.Tokko?#Kana Beektuu Laata?Doolarii Mil.Tokko?
Pirazidaantiin naannoo Sumaalee duraanii Abdii illee Obbo Mustafaa(Pirazidaantii haaraa Naannoo Sumaalee)tiif qabsoo itti jirtu dhiisii gara koo gorii na deeggari jedhee yoo kana goote Doolaarii Amerikaa Mil.1n siif kenna jedhee sossobee akka ture beektuu?Gaafa inni fudhachuu didus haaloodhaan obboleessa Musxafaa ajjeesisuu beektuu?Musxafaan kana hunda injifatee amma Pirazidaantii tahee Naannoo Sumaalee bulchaa jira.

Hordofa Jemal 

Exit mobile version